Personvernserklæring

Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger som behandles av Photographer Damir Grskovic etter kontrakt om familie fotografering. 

Personvern 

Photographer Damir Grskovic, som i kontrakten påtar seg oppdrag, er forpliktet til å ivareta deres personvern. Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til dere som enkeltpersoner. Det kan være navn og andre kontaktopplysninger, bestillings- og betalingsopplysninger og ikke minst fotografier som er omfattet av reglene om personopplysninger.

For oss er det viktig at dere vet hva slags type opplysninger vi innhenter, og hvordan vi ivaretar deres personvern. 

Formål 

Photographer Damir Grskovic behandler opplysninger om Oppdragsgiveren for å oppfylle kontrakten om familie fotografering, for å kunne tilby bildene ved bestilling på et senere tidspunkt, samt for markedsføring av egen virksomhet. 

Grunnlag for behandling av personopplysninger 

Vi behandler deres personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser etter kontrakten, jfr. personvernforordningen art. 6 nr. 1 b), samt for å tilby bildene på et senere tidspunkt og for markedsføring av egen virksomhet, jfr. personvernforordningen art. 6 nr. 1 a). 

Hvordan vi bruker personopplysningene

Ordinære kontaktopplysninger mv. brukes av Photographer Damir Grskovic kun for å oppfylle kontrakten og tilby bildene på et senere bestillingstidspunkt. Fotografier benyttes i tillegg til markedsføring av virksomheten, og vil i en del tilfeller bli lagt ut på våre nettsider, tilgjengelig for allmennheten. Personopplysningene vil utover dette ikke bli delt med andre.

Photographer Damir Grskovic påtar seg oppbevaring av fotografiene i minimum 10 år. Bildene vil bli slettet etter 20 år, dersom ikke annet blir avtalt. Kunden kan kreve sletting på det tidspunktet de måtte ønske, uavhengig av forannevnte. Personopplysninger vil for øvrig ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for formålet eller det som er lovpålagt. 

Deres rettigheter 

Dere har rett til å be om innsyn i, og korrigering eller sletting av personopplysninger, eller begrensning av behandlingen, til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Dere har rett til når som helst å trekke tilbake samtykke til behandlingen uten at det påvirker lovligheten av en behandling basert på et samtykke før samtykket trekkes tilbake. Dere har også rett til å klage til Datatilsynet.

Cookies

Nettsiden bruker Google Analytics for å spore trafikk, men med anonymisert IP adresse. Google Analytics brukes for å se statistikk over besøkstall, samt som grunnlag for å tilrettelegge for bedre brukeropplevelser. 

Henvendelser

Henvendelser kan rettes til Photographer Damir Grskovic på photo@damir.no

Konfirmasjons kampanje 10% rabatt på konfirmant fotografering!

Abonner på vårt nyhetsbrev for å motta eksklusive tilbud, gode tips og kampanjer rett i innboksen din!

Les vår personvernerklæring for mer info

Call Now Button